Sprawdzamy pogodę dla Ciebie...
  • QUIZY
Wróć na
Artykuł sponsorowany

Polacy w pracy zdalnej – co się zmieniło w trakcie pandemii?

Podziel się

Praca w dresie, więcej czasu dla rodziny, mniej kontaktów ze znajomymi, więcej czasu przeznaczonego na rozrywkę, ale i więcej obowiązków domowych – to część wniosków z raportu przygotowanego na zlecenie nju mobile przez agencję badawczą IRCenter. Jak Polacy oceniają pracę zdalną i jak zmieniło się nasze życie w czasie lockdownu? Odpowiedź na to i inne pytanie w dalszej części artykułu.

Polacy w pracy zdalnej – co się zmieniło w trakcie pandemii?
Polacy w pracy zdalnej – co się zmieniło w trakcie pandemii? (materiały partnera)
bEDMMbed

W badaniu wzięły udział dwie grupy respondentów:

Grupa 1 – osoby pracujące zdalnie, których dzieci uczyły się zdalnie

Grupa 2 – osoby pracujące zdalnie bez dzieci lub z dziećmi, które uczyły się stacjonarnie

bEDMMbef

Jak pokazują wyniki badania, akceptacja dla takiego modelu pracy jest zauważalnie wyższa w grupie drugiej – 80% badanych odpowiada możliwość pracy z domu, zaś wśród rodziców pracujących zdalnie z dziećmi akceptację wyraża 66% ankietowanych. Nie tylko forma pełnienia obowiązków zawodowych uległa zmianie podczas lockdownu, przemodelowaniu musieliśmy poddać nasze zwyczaje, formy spędzania wolnego czasu i kontakty z innymi ludźmi. Z czego najtrudniej było nam zrezygnować przez ten czas?

Zarówno osoby pracujące zdalnie z dziećmi, jak i bez dzieci wskazują, że najtrudniej było im zrezygnować ze spotkań towarzyskich, posiłków w restauracji, spotkań rodzinnych czy ogólnie, wyjść z domu. Średnio 40% z nas brakowało wyjazdów zagranicznych i krajowych, a co trzeciej osobie najtrudniej przyszła rezygnacja z uprawiania sportu i udziału w imprezach masowych. Natomiast pracy w biurze brakowało nam najmniej.

Praca zdalna towarzyszyła wielu osobom przez ponad rok

Wielu Polaków ponad rok społecznej izolacji spędziło przed ekranem komputera, pracując z domu. Wiązało się to nie tylko ze zmianą organizacji pracy i koniecznością wygospodarowania miejsca na domowe biuro, ale także przemodelowaniem życia rodzinnego i towarzyskiego. Z badania na grupie 1000 respondentów, przeprowadzonego na zlecenie nju mobile wynika, że 73% Polaków pracujących zdalnie akceptuje zdalny model pracy, ale nie akceptuje form spędzania czasu wolnego. Na pracę z domu rzadziej narzekają osoby, które nie mają dzieci lub ich dzieci nie uczą się w domach.

bEDMMbel

Warto jednak podkreślić, że niezależnie od tego, czy w domu były dzieci, czy nie, Polacy podczas lockdownu pracowali więcej lub takie mieli poczucie (w ten sposób odpowiedziało 37% badanych). Z raportu wynika, że każdego dnia osoby deklarujące dłuższą pracę poświęcały obowiązkom służbowym ponad 2 godziny więcej niż przed pandemią. W przypadku osób pracujących zdalnie z dziećmi było to aż 2,5 godziny, zaś u osób bez dzieci średnio 2,1 godziny. Sprawdź więcej ciekawych wniosków w raporcie na stronie nju mobile – https://www.njumobile.pl/artykul/raport-ircenter

Wielu osobom doskwierało przeciążenie – dotyczy to zwłaszcza rodziców, którzy opiekują się dziećmi uczącymi się w domu, częściej sprzątali, przygotowywali posiłki i zajmowali się pociechami. Więcej pracy i obowiązków rodzinnych oraz domowych to scenariusz, który przez kilkanaście miesięcy miał miejsce w polskich domach.

bEDMMbem

 Więcej pracy i obowiązków, a także rozrywki

Czas spędzony na społecznej izolacji Polacy przeznaczali nie tylko na zajmowanie się domem czy dodatkową pracę. Co drugi ankietowany z grupy z dziećmi deklaruje, że w czasie lockdownu oglądał więcej filmów wideo na płatnych platformach oraz czytał więcej wiadomości w internecie. Wzrosło także nasze zaangażowanie w social media, ilość czasu przeznaczanego na gry (telefon, konsola) oraz czytanie książek. Co ciekawe, w większości przypadków respondenci z grupy z dziećmi przeznaczali więcej czasu na rozrywkę niż osoby z grupy bez dzieci.

bEDMMben

O ile wzrosło zużycie internetu podczas lockdownu?

Jak wskazują dane z raportu na zlecenie nju mobile, internet stacjonarny i mobilny okazał się niewystarczający na pokrycie dodatkowego zapotrzebowania w polskich domach i wiele rodzin dokupywało pakiety mobilne oraz zwiększało szybkość stacjonarnego łącza internetowego.

Na szybszy internet i większy pakiet danych częściej decydowały się rodziny z dziećmi, w których dorośli pracowali zdalnie, a dzieci i młodzież uczyły się w domu.

bEDMMbeo

Wygodny strój, mniej zakupów odzieżowych - z tym kojarzy nam się praca zdalna

Wielu Polaków, których pandemia zmusiła do pozostania w domu, kojarzy zdalny model pracy z wygodnym strojem oraz mniejszymi zakupami odzieżowymi. Jednocześnie średnio 65% z nas przyznaje, że praca zdalna to też brak kontaktu z innymi pracownikami, zaś około 40% utożsamia ją z większą ilością czasu przeznaczanego na obowiązki zawodowe. Co druga osoba wskazuje, że praca zdalna to więcej czasu dla rodziny.

To co różni obie badane grupy to możliwości rozwoju oraz czas dla siebie. Osoby pracujące bez dzieci średnio o 10% częściej wskazywały, że podczas pracy zdalnej można się rozwijać, zaś na większą ilość czasu dla siebie wskazywało 53% ankietowanych z grupy drugiej (bez dzieci) i 45% z grupy pracujących z dziećmi.

Średnio co trzecia ankietowana osoba ocenia, że podczas pracy zdalnej jest się bardziej skutecznym zawodowo. Tyle samo zgadza się z twierdzeniem, że w czasie lockdownu odżywiała się lepiej. Jednocześnie jednak 38% w obu grupach z taką opinią się nie zgadza. A jak praca i nauka zdalna wpłynęły na dzieci? Zdaniem rodziców, przez ten czas wyniki w nauce nie były lepsze niż wcześniej. Jedynie niecałe 17% w grupie osób z dziećmi ocenia, że dzieci uczyły się lepiej. Ponad połowa respondentów (57%) nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Tylko około 15% ankietowanych ocenia też, że dzieci grały mniej w gry i oglądały mniej telewizji. Z tym twierdzeniem nie zgadza się aż 57% rodziców dzieci uczących się zdalnie.

bEDMMbeG
Artykuł sponsorowany
Źródło:
o2pl
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić