Sprawdzamy pogodę dla Ciebie...
  • QUIZY
Wróć na
Artykuł Sponsorowany
|
aktualizacja

Poradnik PIT-37: Twój e-PIT

0
Podziel się

Od 2019 roku podatnikom udostępniono nową usługę, która ma ułatwić realizację obowiązku zeznaniowego wobec organów podatkowych. Twój e-PIT, bo o nim właśnie mowa, to serwis, w którym na część podatników - osób fizycznych (w tym podatników rozliczających się w ramach PIT-37) czeka przygotowane i udostępnione zeznanie podatkowe. Kto przygotowuje dokument? Jak z niego skorzystać? Jakie opcje możliwe są w usłudze? Czy skorzystanie z Twój e-PIT jest obowiązkowe?

Poradnik PIT-37: Twój e-PIT
Poradnik PIT-37: Twój e-PIT (materiały partnera)
bEEDHbkR

Podstawowe zasady działania

Twój e-PIT przygotowuje Krajowa Administracja Skarbowa. Jest on tworzony przy wykorzystaniu zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Zeznanie jest dostępne od 15 lutego roku następującego po danym roku podatkowym. Korzystanie z systemu jest dobrowolne. Podatnik może wybrać dowolną, przewidzianą przez ustawodawcę, formę złożenia swojego zeznania podatkowego. W przypadku PIT-37 zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jeżeli zdecyduje się na pracę nad indywidualną deklaracją, urząd skarbowy potraktuje samodzielnie złożone zeznanie jako obowiązujące. Oznacza to też, że przy wyborze innej formy rozliczenia niż Twój e-PIT - udostępnionego w usłudze PIT nie trzeba odrzucać.

Podmioty, osoby i małżeństwa

Usługa Twój e-PIT dostępna jest dla określonych deklaracji. W 2020 roku byli to podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-37 lub PIT-38 (w zakresie umów o pracę, dzieło, zlecenie lub z przychodów kapitałowych). Następnie, dostępna była dla formularzy PIT-28 lub PIT-36, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, ale składających dodatkowe zeznania podatkowe w związku z przychodami uzyskiwanymi z umów najmu i o podobnym charakterze. W przypadku PIT-37 możliwe było rozliczenie zarówno indywidualnie, jak i w sposób preferencyjny wspólnie z małżonkiem. Należy jednak pamiętać, że zasadą jest rozliczenie podatnika indywidualne - więc jeżeli chciałby on rozliczyć się wspólnie dla małżonków - powinien zmienić to wybierając w systemie inną formę opodatkowania.

bEEDHbkT

Logowanie i początek pracy

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT podatnik powinien przygotować swoje dane, czyli numer PESEL (albo numer identyfikacyjny NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z poprzedniego roku i dwa lata wstecz oraz kwotę nadpłaty / podatku z rozliczenia z poprzedniego roku. I tak na przykładzie PIT składanego w 2020 roku (za 2019 rok), podatnik podawał PESEL lub NIP, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za rok 2019, kwotę nadpłaty lub do zapłaty z deklaracji za rok 2018. Drugą formą logowania, jest możliwość użycia tak zwanego profilu zaufanego, który umożliwia załatwienie spraw urzędowych online.

bEEDHbkZ

Korzystanie i praca na Twój e-PIT

Aby pracować nad Twój e-PIT podatnik nie potrzebuje specjalnego sprzętu czy aplikacji - należy mieć komputer z dostępem do internetu. W zakresie PIT-37 podatnik ma do wyboru zasadniczo cztery drogi postępowania:

1)     Po pierwsze, może nie zrobić nic (nie podejmować żadnych działań) - jeżeli PIT został dla niego przygotowany, 30 kwietnia jego rozliczenie zostanie uznane za złożone

2)     Po drugie, może odrzucić przygotowane dla niego zeznanie i zdecydować, że rozliczy się samodzielnie. W takim wypadku Twój e-PIT nie będzie brany pod uwagę.

bEEDHbla

3)     Po trzecie, podatnik może zaakceptować przygotowaną dla niego deklarację bez dokonywania zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru;

4)     Po czwarte, podatnik może wprowadzić do deklaracji zmiany, na które pozwala ustawodawca.

W ramach katalogu zmian, które przewidziano dla rozliczenia PIT-37, w usłudze Twój e-PIT są:

-     możliwość zmiany rozliczenia z indywidualnego, na wspólne z małżonkiem;

bEEDHblb

-     możliwość zmiany rozliczenia z indywidualnego, na jako osoba samotnie wychowująca dzieci;

-     możliwość zmiany lub wskazania organizacji pożytku publicznego (OPP) do przekazania 1% podatku, jak i jego celu szczegółowego;

-     możliwość dokonywania zmian danych w uldze na dzieci lub możliwość jej dodania;

-     możliwość dodania innych odliczeń i ulg;

bEEDHblc

-     możliwość podania i zmiany rachunku do zwrotu nadpłaty.

Po dokonaniu zmian, podatnik powinien zaakceptować zmienione zeznanie i pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Twój e-PIT plus PIT online – rozliczenie hybrydowe

Ciekawym i dość nowoczesnym rozwiązaniem, jest możliwość połączenia Twój-e PIT, przygotowywanego przez Krajową Administrację Podatkową, z komercyjnymi, profesjonalnymi aplikacjami do pracy nad e-PITami (czy PITami online). Taka forma zakłada wczytanie Twój e-PIT i pracę nad nim w odpowiednim programie. Taka hybryda pozwala więc wykorzystać dane wprowadzone już przez organy, jednocześnie pracując w intuicyjnym, wygodnym środowisku znanej sobie aplikacji. Na koniec, wysyłka dokumentu i złożenie PIT następuje w formie elektronicznej, bez konieczności wychodzenia z domu – przez internet. Dowodem dla podatnika na prawidłowe wykonanie obowiązków zeznaniowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Źródła opracowania

-     Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 tj. z dnia 2020.08.21);

-     Ministerstwo Finansów, Broszura Informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty w 2020 roku);

-     Redakcja Portalu Podatkowego, Pytania i odpowiedzi Jak działa usługa Twój e-PIT, Dostęp 14.01.2021.

bEEDHblu
Źródło:
WP Facet
KOMENTARZE
(0)
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić