Oliwia Skindzier| 
aktualizacja 

Program Dobry Start — jak złożyć wniosek o 300+?

16

Rodzice uczniów w wieku do 20 lat i uczniów z niepełnosprawnością do 24. roku życia mogą liczyć na otrzymanie świadczenia w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną, bez względu na to, ile wynosi dochód rodziny. Kto w ramach programu Dobry Start może starać się o otrzymanie wsparcia i co należy zrobić, by uzyskać świadczenie?

Program Dobry Start — jak złożyć wniosek o 300+?
Wnioski o 300+ można składać w ramach programu Dobry Start (Adobe Stock, Halfpoint)

Dobry Start 300+ – na czym polega świadczenie?

Program Dobry Start to rządowa inicjatywa, która polega na tym, że raz w roku rodzic lub opiekun dziecka może starać się o otrzymanie świadczenia 300+ na wyprawkę szkolną dla dziecka. Nie ma znaczenia dochód rodziny, dlatego, jeżeli jest się rodzicem dziecka w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, można wnioskować o przyznanie świadczenia. Pieniądze zostaną przelane na konto bankowe wskazane we wniosku, a świadczenie jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucji komorniczej. Warto pamiętać, że wniosek 300+ trzeba złożyć w odpowiednim terminie. Dla kogo 300+ jest dostępne?

Kto może uzyskać świadczenie 300+?

W ramach programu Dobry Start wniosek 300+ może złożyć rodzic:

 • jeżeli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Jeśli oboje złożą wniosek, świadczenie otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy,
 • jeżeli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, to wniosek składa ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli drugi rodzic również złoży wniosek, ZUS ustali, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłaci świadczenie,
 • jeżeli dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, to każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.

Wniosek 300+ może złożyć także: 

 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców i ma ustalone alimenty od nich lub rodzice nie żyją,
 • osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. 

Świadczenie 300+ przysługuje także dzieciom w pieczy zastępczej oraz tym, które się usamodzielniają i opuszczają pieczę zastępczą. W takich przypadkach wniosek o 300+ Dobry Start może złożyć: 

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Dobry Start – jak uzyskać 300+?

Aby uzyskać świadczenie 300+ w ramach programu Dobry Start, należy złożyć elektronicznie wniosek w wyznaczonym terminie od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Po tym terminie jedynie w przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności, rodzic będzie mógł złożyć wniosek o świadczenie 300+. 

We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który wpłynąć ma świadczenie, a także adres mailowy i numer telefonu

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300+? Rodzic może to zrobić za pomocą: 

 • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia,
 • bankowości elektronicznej.

Wniosek można złożyć jedynie za pomocą portalu PUE ZUS w przypadku: osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych i faktycznych, osób uczących się — usamodzielnionych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych. Aby to zrobić, konieczne jest posiadanie profilu na portalu.

Kiedy można spodziewać się środków ze świadczenia?

Jeżeli wniosek 300+ zostanie złożony do końca sierpnia, pieniędzy ze świadczenia można spodziewać się do końca września 2022 r. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony później, na 300 zł trzeba będzie poczekać dłużej — do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnym dokumentami. ZUS poinformuje o przyznaniu świadczenia za pomocą skrzynki odbiorczej na profilu PUE ZUS.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić