Ruszają wypłaty nowego świadczenia. Co zrobić, by dostać 300 złotych?

22

Od lipca 2023 roku obowiązywać będzie nowe świadczenie. Chodzi o wsparcie na poziomie 300 złotych dla sołtysów i sołtysek. Wiadomo, co trzeba zrobić, by otrzymać pieniądze.

Ruszają wypłaty nowego świadczenia. Co zrobić, by dostać 300 złotych?
Polskie nowe złote. Zdjęcie poglądowe (Getty Images, Andrzej Rostek)

Już niebawem rozpoczną się wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. By otrzymać wsparcie na poziomie 300 zł/miesięcznie trzeba będzie spełnić dwa warunki.

Świadczenie będzie przyznawanie osobie, która:

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
  • osiągnęła wiek:
    1. 60 lat (w przypadku kobiet);
    2. 65 lat (w przypadku mężczyzn).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Trzaskowski mówił o "panice" w PiS. Dostał odpowiedź

W ustawie zaznaczono, że do wymaganego okresu pełnienia funkcji sołtysa "wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym".

Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa - podkreślono.

Jak ubiegać się o świadczenie?

By otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć specjalny wniosek. Na razie formularz nie został udostępniony, ale już wiadomo, z jakich elementów będzie się składać.

1) dane wnioskodawcy:

a) imię (imiona) oraz nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;

2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;

3) podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

  • zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Autor: MDO
Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić