Czym jest odprawa emerytalna? Komu przysługuje?

13

Odprawa emerytalna, czyli wynagrodzenie dla pracownika, który przechodzi na emeryturę, nie jest opodatkowana. Może wynosić minimum wysokość pensji pracownika, ale może być i wyższe. Pracownik zyskuje prawo do otrzymania odprawy emerytalnej po spełnieniu kilku warunków. O jakich warunkach mowa?

Czym jest odprawa emerytalna? Komu przysługuje?
Czym jest odprawa emerytalna? Komu przysługuje? (Pixabay)

Odprawa emerytalna – co to jest?

Odprawa emerytalna to jednorazowa kwota wypłacana pracownikowi, który przechodzi na emeryturę. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który w celu przejścia na emeryturę kończy pracę zawodową. Kwota wypłacana w ramach odprawy emerytalnej wynosi minimum jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Warunki otrzymania odprawy opisane zostały w Kodeksie Pracy. Warto dodać, że Kodeks pracy pozwala na wyznaczenie przez pracodawcę innej, wyższej niż jednorazowa pensja kwoty. 

Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym, ale nieco inaczej wygląda ta kwestia, jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców. Tacy pracownicy mogą otrzymać odprawę od każdego z nich, oczywiście w oparciu o takie zasady, jak w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy.

Kiedy należy się odprawa emerytalna?

Pracownik zyskuje prawo do otrzymania odprawy emerytalnej po spełnieniu kilku warunków. Przede wszystkim pracownik musi formalnie nabyć prawa do emerytury. Po drugie, musi dojść do zakończenia stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Trzecią kwestią jest warunek niepobrania do tej pory odprawy.

Warto zaznaczyć, że pracownik musi zakończyć stosunek pracy w celu przejścia na emeryturę. Tylko w takim wypadku może ubiegać się o odprawę emerytalną.

Odprawa emerytalna to świadczenie powszechne – oznacza to, że mają do niego prawo wszyscy pracownicy, spełniający wyżej wymienione warunki.

Odprawa emerytalna - kodeks pracy

Zasady dotyczące możliwości otrzymania odprawy emerytalnej zostały opisane w Kodeksie Pracy. Dokładnie jest to uregulowane w artykule 92 (1) Kodeksu pracy: 

Na podstawie przepisów odprawa emerytalna przysługuje:

    § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami dowiadujemy się również, że:      

    § 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Zawarte w Kodeksie Pracy przepisy ustanawiają, że odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi i nie ma w tym przypadku znaczenie staż pracy czy umowy. Wypłacenie świadczenia musi odbyć się ostatniego dnia pracy, a obowiązuje w prywatnych firmach i w państwowych instytucjach.

Odprawa emerytalna – wysokość

Wysokość odprawy emerytalnej to minimum jednomiesięczne wynagrodzenie. Jest wypłacane jednorazowo. Ta kwota jest określona jako minimum, ponieważ pracodawcy mogą samodzielnie zdecydować o zwiększeniu kwoty odprawy i zmianę tę opisać w regulaminie pracowniczym. Dodatkowo poszczególne grupy zawodowe mogą mieć ustalone odrębne zasady dotyczące odprawy emerytalnej – w wielu przypadkach na wysokość odprawy wpływa staż pracy. Dotyczy to takich grup zawodowych, jak na przykład nauczyciele.

Suma odprawy emerytalnej jest zwolniona od składek ZUS. Oznacza to, że kwota odprawy jest o wiele wyższa niż ta, która dotychczas wpływała na konto pracownika. Wyliczenie jej wysokości odbywa się podobnie do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika. W wyliczeniach uwzględnia się także zmiennie i stałe składniki wynagrodzenia.

Odprawa emerytalna - jaki jest termin wypłaty?

W Kodeksie pracy nie ma informacji na temat tego, kiedy dokładnie powinna być wypłacona odprawa emerytalna. Zazwyczaj zostaje ona jednak wypłacona maksymalnie do ostatniego dnia pracy (przed odejściem pracownika na emeryturę). Pracownik, który otrzymał odprawę otrzymuje zapis na ten temat w świadectwie pracy. Świadectwo pracy trafia do pracownika w ciągu 7 dni od zakończenia świadczenia pracy.

Zobacz także: Spotkanie u prezydentów. To będzie dziś główny temat
Autor: GGG
Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić