Jak wypełnić PIT-28 za wynajem mieszkania?

0

Kogo dotyczy PTT-28 i kiedy należy go złożyć? Jak prawidłowo wypełnić PIT-28 uzupełniając poszczególne pola?

Jak wypełnić PIT-28 za wynajem mieszkania?
PIT - zdjęcie poglądowe (Adobe Stock)

PIT-28 dotyczy osób fizycznych, które otrzymują wpływy z następujących źródeł:

- w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

- w ramach podnajmu, najmu lub dzierżawy oraz wszystkich innych tego typu umów, jeśli nie zostały sfinalizowane poprzez pozarolniczą działalność gospodarczą (z tego względu tę deklarację określa się jako pit 28 za najem),

- z uwagi na pełnioną służbę duchowną

Rozliczenie za rok 2020 podatnicy mają obowiązek złożyć do 28 lutego 2022 roku.

PIT- 28 – instrukcja

Uzupełnienie formularza PIT-28 zaczyna się od uzupełnienia pierwszej strony. W pozycji 1 określa się identyfikator podatkowy - PESEL lub NIP. W pozycji nr 4 wskazuje się rok, którego dotyczy rozliczenie. Następnie przechodzimy do części A wymagającej uzupełnienia:

- w pozycji 5. – nazwę urzędu skarbowego podatnika,

- w pozycji 6. – cel deklaracji jako złożenie lub korekta,

- w pozycji 6a – rodzaj korekty.

W części B wpisujemy dane identyfikacyjne podatnika (tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia) oraz adres zamieszkania.

W części C wypełnia się kolejno kolumny uwzględniające przychody podatnika objęte ryczałtem, zaś w sekcji D wskazuje się dokonane przez podatnika odliczenia - zgodne z art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Część E i F - Podstawa opodatkowania z części F wskazuje na przychód po odliczeniach stosownie do konkretnych stawek ryczałtu zawartych w części E.

W częściach G i H –"Zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartości wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych" musimy podać wartości wierzytelności, które zmniejszają lub zwiększają uzyskane przychody.

W części J podatnik dokonuje odliczenia od ryczałtu - pod warunkiem, że nie zostały wcześniej odliczone w postaci innej rocznej deklaracji. W kolejnej części - K - podatnik wskazuje kwotę należnego ryczałtu, jako wynik działania: wartość z pola 153 – 154. W części L niezbędne jest określenie dotyczące skorzystania z kredytu podatkowego.

W części M należy wpisać ryczałt do zapłaty i nadpłaty, zaś w części N kwoty ryczałtu, które zostały po uregulowaniu odliczeń.

W części O wypełniamy wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Następna część jest kontynuacją tej sekcji i dlatego w części P wskazuje się dodatkowe informacje na temat przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego.

Część Q dotyczy informacji o załącznikach, część R posiadania Karty Dużej Rodziny, S to informacje dodatkowe.

Bardzo ważna jest część T dotycząca numeru rachunku bankowego, na który podatnik życzy sobie, by urząd skarbowy dokonał zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z deklaracji.

W części U należy umieścić podpis podatnika (jeśli składa samodzielnie zeznanie) lub pełnomocnika (jeżeli składa zeznanie w imieniu podatnika).

Zobacz także: Niezwykłe odkrycie na placu Pięciu Rogów w Warszawie
Autor: BA
Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić