Anna Wajs-Wiejacka
Anna Wajs-Wiejacka| 

Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziców. Kto może z niego skorzystać

14

Utrzymanie dziecka jest sporym wyzwaniem. Rodzice mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Jedną z jego form jest zasiłek rodzinny. Kto może ubiegać się o świadczenie? Ile wynosi i jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziców. Kto może z niego skorzystać
Zasiłek rodzinny. Jakie trzeba spełniać warunki? (Pixabay, Adam Górka)

Zadaniem zasiłku rodzinnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Mogą się o niego ubiegać zarówno rodzice, jak i prawni opiekunowie dziecka. Może zostać przyznany także osobie faktycznie sprawującej opiekę nad dzieckiem, pod warunkiem, że wystąpiła ona do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Należy się on także pełnoletniej osobie uczącej się, która straciła rodziców lub ma zasądzone prawo do alimentów.

Wysokość świadczenia rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. 95 zł miesięcznie wypłacane jest dzieciom do 5 roku życia. Na dzieci między 5 a 18 rokiem życia rodzice otrzymują 124 zł. O 11 złotych więcej wynosi świadczenie wypłacane także osobom kontynuującym naukę po ukończeniu 18 lat, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.

Przyznanie świadczenia uzależnione jest także od spełnienia kryterium dochodowego. W 2024 roku dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł. Jeśli rodzina wychowuje dziecko z niepełnosprawnością (umiarkowaną lub w stopniu znacznym) próg dochodowy jest wyższy i wynosi 764,00 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "W pustyni i w puszczy" rasistowskie? Polacy o planach rządu: "To błąd"

Warto pamiętać, że nawet przekroczenie progu dochodowego nie wyklucza otrzymania zasiłku rodzinnego. Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 2016 roku funkcjonuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Zgodnie z nim świadczenie może zostać pomniejszone o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy.

Jak obliczany jest próg dochodowy?

Jak wskazuje portal "Super Express", dochód na jednego członka rodziny obliczany jest na podstawie dochodów z roku poprzedzającego złożenie wniosku. Dochody osiągane przez poszczególnych członków rodziny sumuje się i dzieli się przez liczbę miesięcy, a w dalszej kolejności przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne. Dochód liczony jest tu jako 1/12 dochodu ogłaszanego przez GUS za hektar przeliczeniowy. W przypadku terenów dzierżawnych dochód pomniejszany jest o kwotę czynszu dzierżawy.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem stronyKliknij tutaj, aby wyświetlić