Zasiłek pogrzebowy. Kiedy i komu przysługuje 4000 złotych?

27

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które jest przyznawane przez ZUS lub KRUS w przypadku śmierci członka rodziny. Pieniądze mają pokryć koszty pogrzebu - komu i w jakich przypadkach one przysługują?

Zasiłek pogrzebowy. Kiedy i komu przysługuje 4000 złotych?
Pogrzeb / zdjęcie ilustracyjne (Adobe Stock, NKM)

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie wypłacane w przypadku śmierci. Przysługuje ono jednak zarówno osobie z rodziny, jak i niespokrewnionym, o ile pokryła ona koszty pogrzebu.

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Jeśli chodzi o inne podmioty, które organizują pogrzeb, lista uprawnionych prezentuje się następująco:

 • pracodawca,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osoba obca,

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Znany tanatopraktyk zdradza kulisy swojej pracy. "Najtrudniejsze było pierwsze zamówienie"

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Co ważne, istnieje szereg przypadków, które regulują możliwość wypłacenia zasiłku pogrzebowego. Przysługuje on wówczas, gdy osoba zmarła:

 • ma przyznaną emeryturę, rentę, rentę socjalną lub emeryturę pomostową,
 • jest ubezpieczona w ZUS,
 • ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • była cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych,
 • pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • pochodzi z rodziny osoby, która pobierała emeryturę, rentę lub inne świadczenia socjalne.

Wysokość zasiłku wynosi 4000 złotych w przypadku członka rodziny, niezależnie od kosztów pogrzebu. W przypadku innego podmiotu ZUS (lub KRUS - w zależności od miejsca ubezpieczenia) zwraca kwotę do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku pogrzebowego?

ZUS określa także konkretne dokumenty, które są wymagane do złożenia wniosku. Musisz przygotować:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12),
 • Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
 • Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Na zgłoszenie wniosku masz sporo czasu

Dokumenty należy zgłosić w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której pogrzeb został opłacony. W przypadku niedotrzymania tego terminu z powodu późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej lub innych niezależnych przyczyn, dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Ponadto konieczne jest dostarczenie dokumentów, które potwierdzą powód opóźnienia. Mogą być to:

 • zaświadczenie policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu,
 • inny dokument urzędowy.
Autor: ACG
Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem stronyKliknij tutaj, aby wyświetlić