Oliwia Skindzier| 
aktualizacja 

Emerytura kapitałowa — jak i kto może ją otrzymać?

4

Zebrane na subkoncie ZUS środki mogą sprawić, że emerytka, która ukończyła 60 lat, otrzyma okresową emeryturę kapitałową. Trzeba jednak spełnić szereg warunków, a samo świadczenie przyznawane jest na maksymalnie 5-letni okres. Jak obliczana jest wysokość emerytury kapitałowej i kto może ją otrzymać?

Emerytura kapitałowa — jak i kto może ją otrzymać?
Emerytki mogą starać się o otrzymanie okresowej emerytury kapitałowej, jeśli spełnią szereg warunków (money.pl, Rafał Parczewski)

Emerytura kapitałowa — co to takiego?

Okresowa emerytura kapitałowa jest emeryturę ze środków zapisanych na subkoncie ZUS oraz tych zgromadzonych w OFE. Może zostać wypłacona tylko kobietom, które są członkiniami OFE i mają zapisaną na swoim subkoncie wystarczającą kwotę środków, a do tego pobierają emeryturę powszechną.

Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa?

Istnieje kilka warunków, które trzeba spełnić, by móc uzyskać okresową emeryturę kapitałową. Świadczenie jest przyznawane wtedy, gdy: 

  • jest się kobietą urodzoną po 31 grudnia 1948 r.,
  • przystąpiło się w przeszłości do otwartego funduszu emerytalnego,
  • ukończyło 60 lat,
  • ma się ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach,
  • ma się na subkoncie w ZUS zgromadzoną sumę środków, która jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego

Okresowa emerytura kapitałowa będzie przysługiwać kobietom od dnia, w którym została im przyznana emerytura na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresowa emerytura kapitałowa jest wypłacana wraz z tą emeryturą. 

Jeżeli kwota na subkoncie w ZUS jest niższa niż dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego, (20 × 239,66 = 4793,20 w 2022 roku) to niestety danej osobie nie przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. W przypadku takich osób środki na subkoncie są doliczane do podstawy, od której obliczana jest emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Jak ustalana jest wysokość okresowej emerytury kapitałowej?

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej obliczana jest poprzez podzielenie środków zapisanych na subkoncie ZUS przez średnie dalsze trwanie życia osoby w określonym wieku. Jak ZUS wyznacza średnie trwanie życia? Korzysta z danych GUS publikowanych corocznie, które obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. 

Czy emerytura kapitałowa jest zawieszana, jeśli nadal się pracuje?

Niestety, kobiety, które bezpośrednio przed dniem, w którym nabyły prawo do emerytury, będą zatrudnione, nie mogą liczyć na świadczenie, ponieważ wypłata ich emerytur będzie zawieszona. Okresowa emerytura kapitałowa może zostać wypłacona i ponownie obliczona dopiero wtedy, gdy osoba uprawniona do jej otrzymania złoży wniosek o podjęcie wypłaty emerytury, a także dokument, który potwierdzi rozwiązanie stosunku pracy. 

Do kiedy przysługuje okresowa emerytura kapitałowa?

Prawo do okresowej emerytury przysługuje osobie upoważnionej do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągnie powszechny wiek emerytalny ustalony dla mężczyzn, czyli 65 lat, chyba że prawo to wygaśnie wcześniej. Może mieć to miejsce wtedy, gdy osoba posiadająca takie prawo umrze lub wyczerpią się środki zapisane na jej subkoncie. W tym ostatnim wypadku, jeśli prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej, to w dniu, w którym ukończy ona 65 lat z urzędu ponownie ZUS ustali wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Kiedy i jak ponownie ustalana jest wysokość emerytury docelowej?

Wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest ustalana poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku, który dana osoba osiągnie w dniu złożenia wniosku, zgodnie z obowiązującą w tym dniu tablicą trwania życia (publikowaną przez GUS). Świadczenie w tak przeliczonej wysokości będzie przysługiwać emerytowi od miesiąca, w którym złoży wniosek o przeliczenie, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończy 65 lat. 

Co składa się na podstawę obliczenia emerytury? Są to:

  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne zapisane na indywidualnym koncie ZUS,
  • zwaloryzowany kapitał początkowy,
  • zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie w ZUS

Co ważne, emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po ponownym ustaleniu jej wysokości, nie może być niższa od sumy dotychczasowej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz okresowej emerytury kapitałowej.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić