Weronika Grzywna| 
aktualizacja 

Rozliczenie centralnego ogrzewania - wzór

7

Kwestia rozliczania kosztów centralnego ogrzewania nie jest prosta i budzi wiele kontrowersji wśród mieszkańców budynków wielolokalowych. Istnieje bowiem kilka metod rozliczania kosztów ciepła, a wybór ostatecznego sposobu leży po stronie właściciela lub zarządcy budynku. Jak rozlicza się centralne ogrzewanie? Kiedy przychodzi rozliczenie i jak złożyć reklamację?

Rozliczenie centralnego ogrzewania - wzór
Rozliczenie centralnego ogrzewania - wzór (unsplash)

Kiedy rozliczenie za centralne ogrzewanie?

Rozliczenie kosztów ciepła zależne będzie przede wszystkim od ustaleń między dostawcą energii a osobą zobowiązaną do rozliczenia kosztów ciepła dostarczanego do budynku wielolokalowego. Zgodnie z przepisami na mocy zapisu art. 45 Prawa energetycznego będzie to właściciel obiektu lub jego zarządca. Do jego obowiązków będzie należeć rozliczenie całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe.

Rozliczenie kosztów ogrzewania następuje po zakończeniu sezonu grzewczego. To kiedy zakończy się sezon grzewczy, zależne jest natomiast od kilku czynników, np. rzeczywistej temperatury na zewnątrz. Mieszkańcy budynków wielolokalowych są jednak zobowiązani do wnoszenia miesięcznych zaliczek na poczet należności z tytułu kosztów zakupu ciepła przez cały okres rozliczeniowy. Ich wysokość zaś ustalana jest na podstawie prognoz zużycia. 

Ostateczne rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania, a tym samym wpłat zaliczkowych następuje w terminie 3 miesięcy od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. W tym czasie rozliczane są wszelkie "nadpłaty" i "niedopłaty" dotyczące ogrzewania.

Jak rozlicza się ogrzewanie w bloku?

Rozliczanie ogrzewania centralnego w blokach, jak zostało wspomniane, pozostaje po stronie właściciela lub zarządcy budynku. Koszty rozliczane są na podstawie przepisów Ustawy Prawo energetyczne i mogą być one liczone na różnych zasadach. O tym, która metoda będzie obowiązywała w danym budynku, decyduje właściciel lub jego zarządca. Ponadto metoda ta powinna zostać ujęta w wewnętrznym regulaminie budynku.

Wśród metod rozliczania kosztów ogrzewania centralnego wymienia się rozliczenie na podstawie:

  • wskazania ciepłomierzy,
  • wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny zgodności.

Zgodnie z przepisami koszty centralnego ogrzewania mogą być również rozliczane według powierzchni lub kubatury lokali. W starszym budownictwie z kolei stosowane są podzielniki ciepła montowane na kaloryferach. Prawo dopuszcza także możliwość zastosowania podwójnej metody, mianowicie rozliczenia kosztów na podstawie podzielników ciepła oraz metrażu mieszkania.

Stałe i zmienne koszty ogrzewania centralnego

Koszty ogrzewania centralnego dzielone są na koszty stałe oraz zmienne. Pierwsze z nich obliczane są niezależnie od tego, ile ciepła zostało faktycznie zużyte. Dzielone są one według powierzchni użytkowej lub kubatury lokalu. Zmienne koszty ciepła zaś ustalane są na podstawie układu pomiarowo-rozliczeniowego. Koszty te sumuje się i następnie dzieli się je procentowo na dwie części. Podział procentowy z kolei będzie zależny od kilku czynników. W rzeczywistości jednak koszty stałe będą stanowić większą część kosztów, bo ok. 40-60 proc. Warto dodatkowo wiedzieć, że do kosztów rozliczania ogrzewania doliczane są także wydatki na ogrzewanie części wspólnych.

Błędy w rozliczeniu za grzewanie - jak złożyć reklamację?

Coraz częściej słyszy się o ogromnych rachunkach za centralne ogrzewanie, które szokują mieszkańców bloków. Powodem tego może być np. błędne montowanie podzielników ciepła, ale również oszustwo ze strony właściciela lub zarządcy budynku. W pierwszej kolejności, aby złożyć reklamację dotyczącą kosztów ogrzewania, należy zwrócić się do zarządcy lub właściciela budynku. Wówczas powinni oni udzielić nam informacji na temat rzeczywistych rachunków za ogrzewanie.

Jeżeli podejrzewamy nieprawidłowe rozliczenie kosztów ogrzewania, możemy ubiegać się o dokonanie ekspertyzy licznika ciepła. Jeżeli powyższe działania nie przynoszą oczekiwanych skutków, wtedy pozostaje złożenie pozwu do sądu cywilnego o odszkodowanie grzewcze.

Warto wiedzieć, że sądy przyznają odszkodowania grzewcze do 10 lat wstecz, biorąc pod uwagę wszystkie okresy rozliczeniowe na przestrzeni tego czasu. Aby uzyskać odszkodowanie, należy jednak szczegółowo przedstawić całą sytuację oraz przedstawić dowody dotyczące uiszczanych opłat i dokumenty potwierdzające wysokość rzeczywistych opłat za ogrzewanie.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem stronyKliknij tutaj, aby wyświetlić